Jaunumi

21. oktobrī Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Raiņa bulv. 19) notika pasākums, kas veltīts ikgadējai starptautiskajai Open Access nedēļai.

Open Access ir kustība jeb iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt un atbalstīt bezmaksas brīvpieeju elektroniskajiem resursiem izglītības un akadēmiskajā vidē, veicinot zināšanu izplatību un zinātnisko atklājumu ietekmi, efektivitāti un ieguldīto investīciju atdevi. LU Bibliotēka jau vairākus gadus aktīvi piedalās Eiropas Savienības Open Access atbalsta projektos un popularizē Open Access kustību Latvijā. Pagājušajā gadā Open Access kustībai Latvijā bija 5 gadu jubileja. Šogad LU Bibliotēkas organizētajā pasākumā apmeklētāji izmantoja iespēju satikt BioMed Central - SpringerOpen pārstāvi Meganu Frīdmenu (Megan Friedman), kas prezentēja BioMed Central un Springer Open sniegtās iespējas publicēties starptautiska līmeņa e-resursos. BioMed Central datubāze aptver tādas nozares kā bioloģija, biomedicīna un medicīna. Savukārt, SpringerOpen datubāze nodrošina platformu brīvpieejas žurnālu publicēšanai tādās nozarēs kā  matemātika, fizika, ekonomika un sociālās zinātnes.  Augstskolām un institūtiem tiek piedāvātas trīs dažādas dalības programmas: priekšapmaksas programma, daļējā atbalsta programma, atbalsta programma. Pasākumā LU Bibliotēkas darbinieki dalījās pieredzē par dalību Eiropas Komisijas 7. ietvara programmas projektos OpenAIRE un OpenAIREplus  un darbu ar Open Access jeb Brīvpieejas e-resursu piedāvājuma veidošanu, un to izmantošanas prasmju jeb informācijpratības veicināšanas aktualitātēm Latvijas Universitātē. Prezentācija: Friedman Megan, Open access publishing in light of global developments in scholarly publishing 

Dalīties