• Asociētais profesors Enoks Biķis : biobibliogrāfija / [bibliogrāfijas sastādītājas: Daiga Šļahota, Dita Tretjakova ; bibliogrāfiskā redaktore Jana Klebā] ; Latvijas Universitāte. Bibliotēka. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. – 117, [2] lpp. : il., faks. – (Latvijas Universitātes zinātnieki). – Ietver personu un nosaukumu alfabētiskos rādītājus (97.-117. lpp.).
  • Pedagoģijas zinātņu doktore Elīna Faļkenšteina : biobibliogrāfija / bibliogrāfijas sastādītāja Jana Klebā ; bibliogrāfiskā redaktore Dita Tretjakova ; LU Bibliotēka. – Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2012. – 136 lpp. : il.
  • Profesore Irēna Žogla : bibliogrāfija / [sastādītāja Aīda Krūze ; bibliogrāfiskā rādītāja sastādītāja Dita Tretjakova ; bibliogrāfiskā rādītāja redaktore Jana Klebā] ; Latvijas Universitāte. Bibliotēka. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. – 164, [3] lpp. : il., portr. – (Latvijas Universitātes zinātnieki). – Ietver personu (152.-160. lpp.) un darbu nosaukumu (161.-164. lpp.) alfabētiskos rādītājus.
  • Profesore Rudīte Andersone : biobibliogrāfija / [sastādītāja Aīda Krūze ; bibliogrāfiskā rādītāja sastādītāja Dita Tretjakova ; bibliogrāfiskā rādītāja redaktore Sandra Ranka] ; Latvijas Universitāte. Bibliotēka. – Rīga, 2012. – 108, [3] lpp. : il., fotogr. – Ietver personu (94.-101. lpp.) un darbu nosaukumu (102.-108. lpp.) alfabētiskos rādītājus.
  • Profesors Juris Krūmiņš : biobibliogrāfija / [bibliogrāfiskā rādītāja sastādītāja Dita Tretjakova ; bibliogrāfiskā redaktore Jana Klebā] ; Latvijas Universitāte. [Bibliotēka]. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. – 85, [3] lpp. : portr. – (Latvijas Universitātes zinātnieki). – Ietver personu (63.-74. lpp.) un darbu nosaukumu (75.-85. lpp.) alfabētisko rādītāju.