• Asociētais profesors Enoks Biķis: biobibliogrāfija / [bibliogr. sast.: Daiga Šļahota, Dita Tretjakova; bibliogr. red. Jana Klebā]; Latvijas Universitāte. Bibliotēka. - [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 117, [2] lpp.: il., faks. - (Latvijas Universitātes zinātnieki). - Ietver personu un nosaukumu alfabētiskos rādītājus (97.-117. lpp.).
  • Pedagoģijas zinātņu doktore Elīna Faļkenšteina: biobibliogrāfija / bibliogr. sast. Jana Klebā; bibliogr. red. Dita Tretjakova; LU Bibliotēka. - Rīga: Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2012. - 136 lpp.: il.
  • Profesore Irēna Žogla: bibliogrāfija / [sastādītāja Aīda Krūze; bibliogr. rādītāja sast. Dita Tretjakova, bibl. rādītāja redaktore Jana Klebā]; Latvijas Universitāte. Bibliotēka. - [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 164, [3] lpp.: il., portr. - (Latvijas Universitātes zinātnieki). - Ietver personu (152.-160. lpp.) un darbu nosaukumu (161.-164. lpp.) alfabētiskos rādītājus.
  • Profesore Rudīte Andersone: biobibliogrāfija / [sast. Aīda Krūze; bibliogr. rādītāja sast. Dita Tretjakova, bibl. rādītāja red. Sandra Ranka]; Latvijas Universitāte. Bibliotēka. - Rīga, 2012. - 108, [3] lpp.: il.,fotogr. - Ietver personu (94.-101.lpp.) un darbu nosaukumu (102.-108.lpp.) alfabētiskos rādītājus.
  • Profesors Juris Krūmiņš: biobibliogrāfija / [bibliogr. rād. sast. Dita Tretjakova; bibliogr. red. Jana Klebā]; Latvijas Universitāte. [ Bibliotēka]. - [Rīga]: LU Akadēmiskais apgads, 2012. - 85, [3] lpp.: portr. - (Latvijas Universitātes zinātnieki). - Ietver personu (63.-74. lpp.) un darbu nosaukumu (75.-85. lpp.) alfabētisko rādītāju.