• Irēna Pļaviņa: biobibliogrāfiskais rādītājs / Latvijas Universitāte; [sast.: Aija Tāle un Sandra Ranka]. - [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 42 lpp.
  • Latvijas Universitātē izstrādātās vai aizstāvētās disertācijas (1996-2005): bibliogrāfiskais rādītājs / [sast.: Diāna Paukšēna, Ilga Rampāne]; Latvijas Universitātes Bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 195 lpp.