Jurista Vārds

Žurnāls ir Latvijas juristu lielākais neklātienes forums un profesionālās tālākizglītības instruments, kā arī ikdienas informācijas avots par norisēm tieslietās.