Latvijas Universitātes Raksti

Viena no būtiskākajām digitālajām kolekcijām ir Latvijas Universitātes Rakstu kolekcija, kurā ietverti LU veidoto zinātnisko rakstu krājumi dažādās zinātņu nozarēs. Līdz šim LU e-resursu repozitārijā iekļauti digitalizētie Latvijas Augstskolas Raksti (1921-1923), Latvijas Universitātes Raksti (1923-1943), Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti (1949-1976); kā arī Latvijas Universitātes Rakstu elektroniskās versijas, kas izdotas sākot no 2004. gada. Kolekcijas materiāli sniedz iespēju gūt padziļinātu ieskatu ne tikai augstskolas pētnieciskās darbības aktualitātēs, bet ļauj izsekot līdzi Latvijas zinātniskās domas veidošanās un attīstības posmiem dažādos laika periodos un ir nenovērtējams pētnieciskais un izziņas avots. 

Latvijas Universitātes Raksti