Jaunumi

Kuplā apmeklētāju lokā atklāta mākslinieka Nikifa izstāde “Iedomāta paSaule”

LU Bibliotēkā atklāta izstāde, kas veltīta LU mācībspēku pētījumiem par Lāčplēsi

Rakstu krājums “Sprach- und Kulturkontakte im Ostseeraum” LU Bibliotēkas krājumā

Profesora Paula Galenieka privātbibliotēka LU Bibliotēkas krājumā

Digitālā kolekcija – Lekcijas. Programmas

Medaļu mākslas izstāde “Iedomāta paSaule” aicina ļauties iztēlei

LU Bibliotēkā aizritējis Justiniāna kodifikācijai veltīts pasākums

LU Humanitāro zinātņu fakultātes bibliotēkas jaunieguvumu katalogs oktobrī

Springer izdevniecībā iznācis unikāls izdevums filozofijā; izdevumā iekļauti LU pētnieku raksti