Administratīva un Kriminālā Justīcija

Žurnālu dibināja un sāka publicēt Latvijas Policijas akadēmija 1997. gadā ar mērķi dot iespēju tās akadēmiskajam personālam un pētniekiem publicēt viņu zinātniski pētnieciskos darbus. Kopš 2010. gada izdevējs ir Baltijas Starptautiskā akadēmija, un kopš 2017. gada Baltijas Starptautiskā akadēmija un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija kopīgi izdod žurnālu.

Žurnālam ir starptautiska zinātniska redakcijas komanda, kuras dalībnieki ir no vairākām valstīm t.s. Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, ASV, Nīderlandes un Bulgārijas. Rakstu autori ir gan no Latvijas, gan citām valstīm, tostarp Igaunijas, Lietuvas, Bulgārijas, Spānijas, Polijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas, Ungārijas, Uzbekistānas un citām.

Žurnāla saturs ir kārtots pēc šādām tiesību zinātnes apakšnozarēm – tiesību teorija un vēsture, civiltiesības, valsts tiesības un starptautiskās tiesības.

Žurnāla raksti tiek publicēts 4 valodās – latviešu, angļu, vācu un krievu.

“Administratīvā un Kriminālā Justīcija” ir vienīgais žurnāls Latvijā, kas regulāri publicē pētnieciskos darbus tiesību zinātnē, kriminālistikas un izmeklēšanas teorijas apakšnozarēs un policijas tiesību apakšnozarē.