Edgars Ķiploks

Mācītājs Edgars Ķiploks (1907-1999) raksturo izdevēja personību:

„Goppers bija ļoti mērķtiecīgs; ja bija iesilis ar kādu darbu, tad pilnīgi nodevās tam, līdz mērķis bija sasniegts. Viņam bija spējas par kādu darbu sajūsmināt citus darītājus. Viņš bija pat pedantiski akurāts; ja iespiedumā atrada kādu kļūdu, bija gatavs iznīcināt visu izdevumu. Pareizrakstības lietās ar viņu bija citādi. Viņam pat nedrīkstēja pieminēt Endzelīna vārdu. Savu uzvārdu viņš joprojām rakstīja ar diviem „pp”. Kad Virzas dzeju grāmatai ar mājuskula burtiem bija salikta titullapa, likās, ka viengabalainību traucē garumzīmes. Krājums iznāca ar titulu PEDEJAS DZEJAS. Otram izdevumam gan bija garumzīmes” [17].

Ķiploks E. Grozs ar zelta āboliem : Miķeļa Goppera piemiņai / E. Ķiploks //  Universitas, Nr. 78 (01.01.1997), 6. lpp.