Vulkānu darbība

Vulkāna izvirduma raksturu galvenokārt nosaka magmas cilmvietas atrašanās dziļums, lavas sastāvs, gāzu daudzums un aktivitāte, magmas pacelšanās augstums pievadkanālā vai plaisā. No vulkāniem izplūstošās lavas daudzums ir dažāds. Parasti tas mērāms 10 un 100 daļās km3. Summārā lavas masa, kas izplūst no vulkāniem, ir apmēram 6 reizes mazāka par vulkānu izsviesto cieto produktu daudzumu. Lava var pārklāt desmitiem km2. Tāpat dažāds var būt arī lavas sastāvs. Arī atsevišķu izvirdumu laikā tas var mainīties. Bāziska sastāva magmatiskajā kausējumā ir maz gāzu, tas ir šķidrāks, ar temperatūru 1400-1000oC un izlijums notiek salīdzinoši mierīgi. Skāba sastāva magma ir daudz stigrāka, mazkustīgāka, ap 800oC, reizēm tikai 500oC karsta un satur daudz gāzu. Izvirdumi notiek kā sprādzieni ar liela daudzuma gāzu izdalīšanos, kas parasti rada lielus postījumus, jo sadrupina un izmet atmosfērā daudz cieto iežu, kas atrodas to ceļā. Magma, ceļoties uz Zemes virspusi, jau ievērojamā dziļumā būtiski pārveidojas. Gāzes uzkrājas virsējā daļā un vienmēr izlaužas pirmās. Uz gāzu izdalīšanos ietekmi atstāj ieži, cauri kuriem tām jāiet. Ar porainiem vai plaisainiem iežiem aizpildīta, kā arī atvērta kanāla gadījumā gāzes izplūst ar mazāku sprādzienu, bet, ja kanālu slēdz blīvi ieži, tad tie tiek izsviesti ar ļoti lielu spēku.

Vulkānus pēc izvirduma veida var dalīt trijās kategorijās: efuzīvajos jeb lavas, kombinētajos eksplozīvi efuzīvajos un eksplozīvajos jeb gāzu sprādziena. Katrai kategorijai var būt vairāki vulkānu tipi. Daži vulkāni visā cilvēkiem zināmajā vēsturē ir darbojušies pēc viena tipa, bet citi ir mainījuši izvirduma raksturu dažādos to darbības etapos. Bieži vulkāna darbības sākumā ir lavas izlijumi vai kombinētie izvirdumi, bet vēlāk gāzu eksplozijas. Vulkāna tipa maiņa ir saistīta ar magmas sastāva maiņu cilmvietā. Ja magmatiskā kamera ir iztukšota, tad vulkāniskā darbība aprimst, bet tā var arī uzpildīties ar jaunu magmas porciju un sākties jauns izvirdumu cikls. Mūsdienās dominē eksplozīvā un kombinētā vulkāniskā darbība.