Latvijas Universitātes 2015. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās

Latvijas Universitātes Bibliotēka piedāvā LU akadēmiskā personāla zinātniskās darbības publikāciju apkopojumu virtuālajā izstādē “LU publikācijas 2015″. Izstādes tiek veidotas kopš 2009. gada, bet šogad tai ir jauna koncepcija, kas saistīta ar kopējām strukturālām izmaiņām LU.

Publikācijas ir izvietotas 3 zinātņu grupās: dabaszinātņu, humanitāro un sociālo zinātņu publikācijas. Katrā no tām apkopoti atbilstoši LU fakultāšu, zinātnisko institūtu, un citu institūciju publikāciju saraksti, to sākumā ir ievietoti publicēto monogrāfiju apraksti, tiem seko pārējo zinātnisko rakstu apraksti no monogrāfijām, rakstu krājumiem, konferenču materiāliem, periodiskajiem u.c. izdevumiem, kā arī elektronisko publikāciju apraksti. Publikācijas ir sakārtotas alfabētiski autoru un darbu nosaukumu secībā.

Publikāciju izstādē iekļauti vairāk nekā 1700 ierakstu un tā ir lieliska iespēja iepazīstināt plašu lietotāju loku ar LU mācībspēku un zinātnieku veikumu.

Par publikācijām plašāka informācija  pieejama pievienotajās norādēs: logo uz tīmekļa vietnēm,  fotogrāfijas no starptautiskiem forumiem un zinātniskām konferencēm, grāmatu atvēršanas svētkiem, publikāciju autoru atklātās lekcijas u. c. informācija.

Virtuālā izstāde “Publikācijas 2015″ atspoguļo gan Latvijas Universitātes fakultāšu un zinātnisko institūtu darbinieku publikāciju  nozīmīgu ieguldījumu pētniecībā, gan LU struktūrvienību zinātniskās darbības virzienus un devumu ne tikai Latvijas zinātnē, bet arī iegūstot atpazīstamību ar inovatīviem  risinājumiem teorētisko un lietišķo zinātņu pētniecībā Eiropas un pasaules kontekstā.

© Latvijas Universitātes Bibliotēka

 

ERROR: Content Element with uid "74538" and type "media" has no rendering definition!