Ķīmiskās fizikas institūts

 
 1. Avotiņa, L. Microcrystalline Structure of Divertor Materials Researched by X-ray Diffractometry and Raman Spectroscopy / L. Avotina, M. Halitovs // Advanced Materials and Technologies : Book of Abstracts of the 13-th International Conference-School : 27-31 August 2011, Palanga, Lithuania. - Kaunas : Technologija, 2011. - P.149.
   
 2. Bismuta sulfīda nanovadu elektroķīmiskie impendances spektri / Juris Katkevičs, Arturs Vīksna, Gunta Kunakova, Donāts Erts, // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 115.lpp.
   
 3. Characterization of resistivity of Sb2S3 semiconductor nanowires by conductive AFM and in situ methods / J. Bukins, G. Kunakova, P. Birjukovs, J. Prikulis, J.D. Holmes, D. Erts // Advanced Materials Research. - Vol.222 (2011), p.106-109. - URL: http://www.scientific.net/AMR.222.106
   
 4. Dynamic force sensor for in situ studies of nanometer size contacts with controllable gap potential / R. Popļausks, P. Birjukovs, J. Prikulis, R. Lõhmus, D. Erts // Advanced Materials Research. - Vol.222 (2011), p.166-169. - URL: http://www.scientific.net/AMR.222.166
   
 5. Electrical impedance spectroscopy of Bi2S3 and gold nanowire arrays / J. Katkevics, A. Viksna, G. Kunakova, A. Pastare, J.D. Holmes, D. Erts // Functional materials and nanotechnologies : international conference FM&NT 2011, Institute of Solid State Physics, University of Latvia, April 5-8, 2011, Riga, Latvia : conference program, book of abstracts. - Riga, 2011. - P.186 : fig.
   
 6. Evaluation methods of impedance for of complex Al/Cu-Al2O3 electrodes / J. Denisova, J. Katkevics, D. Erts, A. Viksna // Functional materials and nanotechnologies : international conference FM&NT 2011, Institute of Solid State Physics, University of Latvia, April 5-8, 2011, Riga, Latvia : conference program, book of abstracts. - Riga, 2011. - P.256 : fig.
   
 7. Issues Related to Tritium Inventory in the Neutron Irradiated Beryllium Pebbles / V. Zubkovs, O. Paskova, A. Matiko, G. Kizane, E. Pajuste // Advanced Materials and Technologies : Book of Abstracts of the 13-th International Conference-School : 27-31 August 2011, Palanga, Lithuania. - Kaunas : Technologija, 2011. - P.145.
   
 8. Kompleksā Al/Cu-Al2O3 elektroda pētījumi ar elektroķīmiskās impendances spektroskopijas metodi / Jūlija Deņisova, Juris Katkevičs, Arturs Vīksna, Gunta Kunakova, Donāts Erts, // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 113.lpp.
   
 9. Lignoboost kraft procesā iegūto blakusproduktu heterogenitātes pētījumi / Māris Lauberts, Jevgeņija Ponomarenko, Tatjana Dižbite, Gaļina Teliševa, Arturs Vīksna // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 108.lpp.

 10. Structural changes and distribution of accumulated tritium in the carbon based JET tiles / E. Pajuste, G. Kizane, J.P. Coad, A. Vitins, A. Kirillova, M. Halitovs // Journal of Nuclear Materials. - Vol.415, N 1, Suppl.1 (2011), p.S765–S768. - URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022311510005556

 11. Structure and characteristics of laser crystallized thin amorphous Si films / G. Marcins, M. Chubarov, J. Butikova, I. Tale, B. Polyakov, R. Kalendarjov, A. Muhin, G. Chikvaidze, P. Birjukov // Energy Procedia. - Vol.3 (2011), p.42-45.

 12. Tritija uzkrāšanās kodolsintēzes reaktoru materiālos / Gunta Ķizāne, Aigars Vītiņš, Elīna Pajuste, Mihails Haļitovs, Arturs Zariņš, Vitālijs Zubkovs, Sanders van Tils // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 110.lpp.
   
 13. Tritium distribution and chemical forms in the irradiated beryllium pebbles before and after thermoannealing / Elina Pajuste, Aigars Vitins, Gunta Kizane, Vitalijs Zubkovs, Pavels Birjukovs // Fusion Engineering and Design. - Vol.86, N 9/11 (2011), p.2125-2128.
   
 14. Tritium Release Characteristics of Neutron-Irradiated Reference Beryllium Pebbles for the Helium Cooled Pebble Bed (HCPB) Blanket / Aigars Vitins, Vitalijs Zubkovs, Gunta Kizane, Elina Pajuste, Valentina Kinerte // Fusion Science and Technology. - Vol.60, N 3 (2011), p.1143-1146. - URL: http://www.new.ans.org/pubs/journals/fst/a_12617
   
 15. Use of styrenic and acrylic monolithic columns as stationary phase in high performance liquid chromatography / Zanda Zanriba, Roberts Fedorovskis, Silvija Ābele, Kristaps Kucins, Igors Susinskis, Kaspars Kuprevics, Juris Hmelnickis, Raimonds Poplausks, Donats Erts // Abstracts of the 52nd International scientific conference of Riga Technical University : section: Material science and applied chemistry : October 13-15, 2011, Riga, Latvia / Riga Technical University. Faculty of Material Science and Applied Chemistry. - Riga : Riga Technical University, 2011. - P.13 : fig.

 16. Fizikālo faktoru ietekme uz tritija izdalīšanos no neitronos starotām berilija lodītēm [elektronisks resurss] / V. Zubkovs, E. Pajuste, G. Ķizāne, A. Vītiņš, J. Jansons. - Bibliogr.: 263.lpp. - Kopsav. angļu val.: 257.lpp. // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli [CD-ROM] : Daugavpils, Latvija, 2011. g. = Proceedings of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University /atbildīgais par izdevumu Inese Zuģicka. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte ; Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija, 2011. - 257.-263.lpp. : att.
   
  *****

 17. An impedance study of complex Al/Cu-Al2O3 electrode [elektronisks resurss] / J. Denisova, J. Katkevics, D. Erts, A. Viksna. Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 7.okt. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronisks resurss]. - Vol.23, N 1 (2011), 012040, doi:10.1088/1757-899X/23/1/012040. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://iopscience.iop.org/1757-899X/23/1/012040/pdf/1757-899X_23_1_012040.pdf

 18. Fabrication of ultra thin anodic aluminium oxide membranes by low anodization voltages [elektronisks resurss] / I. Pastore, R. Poplausks, I. Apsite, I. Pastare, F. Lombardi, D. Erts // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronisks resurss]. - Vol.23, N 1 (2011), 012025, doi:10.1088/1757-899X/23/1/012025. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://iopscience.iop.org/1757-899X/23/1/012025/pdf/1757-899X_23_1_012025.pdf