Astronomijas institūts

 
 1. Zvaigžņotā Debess : populārzinātnisks gadalaiku izdevums / red. kol.: Agnis Andžāns, Andrejs Alksnis, Kārlis Bērziņš, Rihards Kūlis, Irena Pundure, Ilgonis Vilks ... [u.c.] ; Latvijas Zinātņu Akadēmija, Latvijas Universitātes Astronomijas institūts. - Rīga : Mācību grāmata, 2011. - Nr. 1-4 : att., fotogr.

  *****
   
 2. Eglītis, Ilgmārs. Effective temperature of Carbon Stars / I. Eglitis, M. Eglite, M. Paupere. - Bibliogr.: p.156 // Why Galaxies Care about AGB Stars II : shining examples and common inhabitants : proceedings of a conference held at University Campus, Viena, Austria, 16-20 August 2010 / ed.: F. Kerschbaum, T. Lebzelter, R. F. Wing. - (Conference series ; vol.455). - San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2011. - P.155-156 : fig. - URL: http://adsabs.harvard.edu/abs/2011ASPC..445..155E
   
 3. Eglītis, Ilgmārs. New Carbon Stars in the Polar Region of the Sky / I. Eglitis, M. Eglite. - Bibliogr.: p.154 // Why Galaxies Care about AGB Stars II : shining examples and common inhabitants : proceedings of a conference held at University Campus, Viena, Austria, 16-20 August 2010 / ed.: F. Kerschbaum, T. Lebzelter, R. F. Wing. - (Conference series ; vol. 445). - San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2011. - P.153-154 : fig. - URL: http://adsabs.harvard.edu/abs/2011ASPC..445..153E
   
 4. Pundure, Irena. Andromedas miglājs M31 kosmisko observatoriju gaismā / Irena Pundure ; pēc Eiropas kosmiskās aģentūras "European Space Agency" inform. - Bibliogr. parindēs: 29.lpp. // Zvaigžņotā Debess. - ISSN 0135-129X. - Vasara (2011), 29.lpp. - URL: http://www.astr.lu.lv/zvd
   
 5. Pundure, Irena. Habls svin 21. gadadienu ar galaktisku “rozi” / Irena Pundure // Zvaigžņotā Debess. - ISSN 0135-129X. - Vasara (2011), 24.lpp. : il. - URL: http://www.lu.lv/zvd/2011/vasara/habls/
   
 6. Pundure, Irena. Rainis, Zvaigžņotā debess un dainas : [par dabaszinātņu motīviem dzejnieka Raiņa (1865-1929) dzejā un latvju dainās] / Irena Pundure ; ar Guntas Jakobsones zīm. - Bibliogr.: 40.lpp. // Zvaigžņotā Debess. - ISSN 0135-129X. - Vasara (2011), 35.-40.lpp. : ģīm., zīm. - URL: http://www.astr.lu.lv/zvd

 7. Sharp changes in the ordinary mode microwave emission from a stable sunspot: model analysis / D. Bezrukov, B. Ryabov, N. Peterova, N. Topchilo // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - Vol.48, Nr.2 (2011), 56.-69.lpp. : diagr. - URL: http://versita.metapress.com/content/p1w9v86657rg13w4/fulltext.pdf

 8. Wlodarczyk, I. Analysis of the orbit of the Centaur asteroid 2009 HW77 / I. Wlodarczyk, K. Cernis, I. Eglitis. - Bibliogr.: p.2334-2335 // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. - Vol.418, N 4 (2011), p.2330–2335 : fig. - URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2966.2011.19621.x/abstract

  *****

 9. Observations and Orbits of Comets [elektroniskais resurss] / I. Eglitis, K. Cernis, L. Tesi ... [et al.]. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 29.dec. // Minor Planet Electronic Circulars [elektroniskais resurss]. - ISSN 1523-6714. - N MPEC 2011-L15 (2011). - Tiešsaistes žurn. - Tīmeklis WWW.URL: minorplanetcenter.org/mpec/K11/K11L51.html 

 10. Observations and Orbits of Comets [elektroniskais resurss] / I. Eglitis, K. Cernis, L. Tesi ... [et al.] .]. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 29.dec. // Minor Planet Electronic Circulars [elektroniskais resurss].. - ISSN 1523-6714. - N MPEC 2011-L11 (2011). - Tiešsaistes žurn. - Tīmeklis WWW.URL: minorplanetcenter.org/mpec/K11/K11L11.html

 11. Observations and Orbits of Comets [elektroniskais resurss] / I. Eglitis, K. Cernis, S. Foglia ... [et al.] .]. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 29.dec. // Minor Planet Electronic Circulars [elektroniskais resurss].. - ISSN 1523-6714. - N MPEC 2011-K13 (2011). - Tiešsaistes žurn. - Tīmeklis WWW.URL: minorplanetcenter.org/mpec/K11/K11K13.html