LU rektors Mārtiņš Zīle

LU Bibliotēkas sagatavotā virtuālā izstāde ir veltīta profesoram Mārtiņam Zīlem – vienam no pirmajiem Latvijas Universitātes rektoriem, mediķim un medicīnas filozofam.

Profesors M. Zīle bija LU rektors no 1927.-1929. gadam, kā arī LU Medicīnas fakultātes dekāns no 1923. līdz 1925. gadam.

M. Zīle savā zinātniskajā pētniecībā pievērsās internai medicīnai un medicīnas filozofijai, viņš ilgu laiku bija LU Medicīnas fakultātes terapijas klīnikas vadītājs. M. Zīle no 1923. gada līdz 1928. gadam bijis arī Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrības priekšnieks. Viņš aktīvi piedalījās dažādās konferencēs un semināros. M. Zīles medicīnas sintēzes veicināšanai organizēja starptautiskus kongresus Rīgā un citur pasaulē.

Latvijas valsts novērtējusi M. Zīles ieguldījumu medicīnas attīstībā un Latvijas Universitātes darbībā, 1928. gadā apbalvojot viņu ar II šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

„Plaša erudīcija, pedagoģiskās dāvanas, pastāvība zinātniskajos ierosinājumos un slēdzienos, tolerance pret citu uzskatiem raksturo Zīli kā zinātnieku, labsirdība, nesavtība un ideālisms – kā cilvēku.” K.R.[1]


[1] Dr. med. Mārtiņš Zīle / K.R. // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.2 (1938, febr.), 214.lpp.

Gaidām Jūsu atsauksmes, labojumus vai papildinājumus!