LU pirmais rektors E. Felsbergs

Ņemot vērā Latvijas zinātnes attīstības sākuma ciešo saistību ar Latvijas Universitātes kā pirmās nacionālās augstskolas dibināšanu, Latvijas zinātnes izaugsmē ļoti nozīmīgs bija arī to zinātnieku ieguldījums, kuri pēc 1. pasaules kara  ieradās Latvijā no Tartu, Pēterburgas u.c. universitātēm. Viens no tādiem zinātniekiem un mācībspēkiem bija pirmais LU rektors profesors Ernests Felsbergs. 

Profesors E. Felsbergs lasīja lekcijas klasiskajā filoloģijā, grieķu vēsturē, antīkajā kultūras un mākslas vēsturē. Viņš dibināja arī LU Mākslas vēstures kabinetu, kurā tika savākti gan vērtīgi antīkās mākslas un kultūras priekšmeti, gan tai veltītā literatūra, gan tā laika plašākā antīkās kultūras attēlu un diapozitīvu kolekcija. Profesors bijis arī Saeimas deputāts un izglītības ministrs. 

 

M. Saviča.  LU rektors, mākslas zinātnieks prof. E. Felsbergs: digitālās kolekcijas raksturojums

 Projekta vadītāja LU Bibliotēkas direktore M. Saviča