Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības Bibliotēkai

Par godu LU 97. dzimšanas dienai, LU Bibliotēka izvēlējās izstādes tematu, kurš ir veltīts 32 nozīmīgām personībām, kas devušas būtisku ieguldījumu LU darbībā, veicinājušas dažādu zinātņu nozaru attīstību Latvijā, kā arī sniegušas nozīmīgu devumu LU Bibliotēkas un tās krājuma attīstībā.

Ceļojošā stendu izstādē “Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības Bibliotēkai” ir lieliska iespēja ielūkoties to LU personību dzīves lappusēs, kuru vārds ir bijis cieši sasaistīts ne tikai ar akadēmisko darbību, bet arī centieniem veidot un attīstīt LU Bibliotēku, veicinot LU studiju un pētnieciskajiem virzieniem atbilstošu LU Bibliotēkas krājumu, balstoties uz labāko Eiropas augstskolu pieredzi. Valodnieks prof. Ernests Blese, seno austrumu vēstures pētnieks prof. Francis Balodis, teologs Pēteris Laurinovičs, jurists prof. Roberts Akmentiņš, zoologs prof. Naums Gregors Lebedinskis u. c. LU mācībspēki nesavtīgi Bibliotēkai dāvināja grāmatas, novēlēja savas personīgās bibliotēkas un kolekcijas LU, aktīvi darbojās bibliotēku padomēs.

Izstādi veido 9 mobilie stendi (85 x 200 cm).