Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka sadarbībā ar EIFL organizāciju līdz 2021. gada 30. novembrim LU telpās un attālināti nodrošina izmēģinājuma piekļuvi citējamības rīkam scite_.

Citējamības rīks scite palīdz pētniekiem labāk atklāt un novērtēt zinātniskos rakstus, izmantojot viedos citātus (Smart Citations). Viedie citāti ļauj lietotājiem skatīt, kā ir citēts kāds zinātniskais raksts, sniedzot citāta kontekstu un klasifikāciju, kurā norādīts, vai tas sniedz pamatotus vai pretrunīgus pierādījumus citētajam apgalvojumam. Platforma ietver vairāk nekā 900 miljonus citātu paziņojumu, norādot kādas metodes tiek izmantotas, kā arī sniegti argumenti, rezultāti, pretenzijas, datu kopas u.t.t. Interesanta iezīme ir atsauču pārbaudītājs: lietotāji var augšupielādēt savu darbu, lai noskaidrotu, vai kāda no viņu atsaucēm ir komentēta, kā arī sekot tam,  kā citi atsaucas uz tādiem pašiem pētījumiem, tādējādi uzlabojot savu pētījumu rezultātu kvalitāti. Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, rīka autori un uzturētāji slēdz indeksēšanas līgumus ar zinātniskajām izdevniecībām (Wiley, Cambridge University Press u.c.) un preprint serveru uzturētājiem (arXiv, bioRxiv,  medRxiv u.c.) par piekļuvi to platformās publicēto zinātnisko rakstu pilntekstiem. Scite rīku izmanto pētnieki visā pasaulē, to finansē ASV Nacionālais zinātnes fonds  (National Science Foundation) un Nacionālā veselības institūta nacionālais narkotiku lietošanas institūts (National Institute of Drug Abuse of the National Institutes of Health).

Izmēģinājuma piekļuve scite  nodrošināta līdz 2021. gada 30. novembrim.

Interesentu ērtībām scite_ pārstāvji piedāvā rīka detalizētu aprakstu, lietošanas pamācību, scite meklēšanas pamācībutīmekļsemināra ierakstus un citus noderīgus materiālus.

LU Bibliotēka  aicina izteikt savu viedokli par citējamības rīku scite_, sūtot atsauksmes uz e-pasta adresi info-bibl@lu.lv vai rakstot šeit.

Jūsu atsauksmes palīdzēs novērtēt e-resursu nepieciešamību LU studiju un pētniecības atbalstam.  

Dalīties