19. novembrī plkst. 15. 30 notiks tīmekļseminārs “Creative Commons licenču pielietojums pētniecībā un izglītībā” (Use of Creative Commons license for research and education).  

Tīmekļseminārā “Creative Commons licenču pielietojums pētniecībā un izglītībā” interesenti uzzinās par Creative Commons licenču nozīmi un praktisku pielietojumu izglītībā un zinātnē. Creative Commons ir atvērtā tipa licences, kas visiem (no individuālo darbu autoriem līdz lielām institūcijām) piedāvā standartizētu veidu, kā piešķirt atļauju radīto darbu izmantot plašākai sabiedrībai saskaņā ar autortiesību likumu, tostarp norādot tā izplatīšanas un izmantošanas ierobežojumus. Šo licenču izmantošana īpaši aktualizējusies atvērtās zinātnes (Open Science) kontekstā.

Semināru vadīs Masarikas Universitātes (Čehijā) Datorzinātnes institūta Datu drošības un pārvaldības departamenta pārstāvis, vadošais speciālists zinātnisko rezultātu atvērtās piekļuves un atvērtās zinātnes jautājumos Jiří Marek

Vieta: ZOOM platforma (pieslēgšanās saite tiks nosūtīta e-pastā pēc reģistrēšanās) 

Datums: 2020. gada 19. novembris 

Laiks: plkst. 15.30 (semināra ilgums ~ 90 min) 

Semināra mērķauditorija: Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personāls, pētnieki, doktorantūras studenti, mācībspēki, izglītības nozares pārstāvji, bibliotēku darbinieki un citi interesenti.

Semināra darba valoda – angļu. 

PIETEIKTIES TĪMEKĻSEMINĀRAM 

 

Tīmekļsemināru organizē: Latvijas Universitāte, LU Bibliotēka, projekts OpenAIRE-Advance un Nacionālais atvērtās piekļuves dienests   

Seminārs tiek organizēts ar ES pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" projekta "OpenAIRE-Advance" (līguma nr. 777541) atbalstu. 

 

Kontaktinformācija:

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: napd@lu.lv

Gita Rozenberga
OpenAIRE-Advance Latvijā projekta vadītāja
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: gita.rozenberga@lu.lv

 

 

Dalīties