Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas veidotā izstāde “Mani gadi uz mani neattiecas”, kas tapa kā sveiciens Dr. theol. Jura Cālīša jubilejā, no 28. augusta aplūkojama Gulbenes novada bibliotēkā (Gulbene, O. Kalpaka iela 60A).

13. decembrī Bibliotēkā Raiņa bulvārī tika aizvadīta sirsnīga izstādes atklāšana, tās gaitā Juri Cālīti godināja LU Teoloģijas fakultātes dekāne, kolēģi un studenti. Lai Jura Cālīša atziņas un idejas sasniegtu vēl plašāku interesentu loku, februārī izstāde mājvietu rada Eiropas Savienības mājā. Savukārt no 28. augusta tā apskatāma Gulbenes novada bibliotēkā, kas ir viens no lielākajiem un vecākajiem atmiņu institūciju centriem savā novadā.

Juris Cālītis ir mācītājs, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docents, biedrības „Zvannieku mājas” dibinātājs un idejas autors. Lai atzīmētu viņa nozīmīgo dzīves jubileju un apzinātu Jura Cālīša personības plašumu, izstādes radošā komanda izskatīja 240 publikācijas, kurās izskanējušas Jura Cālīša domas par dažādiem tematiem. Paralēli bibliogrāfijai tapa domu un atziņu krājums, kas veido izstādi.

Darba gaitā izkristalizējās četras ietilpīgas tēmas – dzīve, cilvēks, ticība un mīlestība, kas ļāva sagrupēt domu graudus. Kopumā tika atlasīti 99 citāti, kas atspoguļoti ne tikai izstādes planšetēs, bet arī grāmatzīmēs, kas dod iespēju apmeklētājiem paņemt daļu no izstādes sev līdzi. Īsto grāmatzīmi, lai palīdz izvēlēties citāts no laikraksta “Izglītība un Kultūra” 2012. gada intervijas ar Juri Cālīti: "Lai Dieva vārds mums palīdz atšķirt to, kas ir labs, no tā, kas mums nav derīgs."

Izstādes veidotāja, LU Bibliotēkas bibliotekāre Agra Blūma, atzīst, ka darbs ar Jura Cālīša publikācijām sniedza iedvesmu, mierinājumu un prieku, ko novēl gūt arī izstādes apmeklētājiem. Izstāde apskatāma Gulbenes novada bibliotēkā līdz 28. septembrim.

Dalīties