Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka 11. februārī saņēma grāmatu dāvinājumu no ASV Fulbraita programmas viesprofesora Šona N. Salivana (Shawn Neill Sullivan).

2019./2020. mācību gada pavasara semestrī, ASV Fulbraita programmas ietvaros, LU Juridiskajā fakultātē viesojas viesprofesors Šons N. Salivans (Shawn Neill Sullivan), kurš vada divus studiju kursus – Informācijas tehnoloģiju tiesības globālajā sabiedrībā un Korupcijas apkarošana.

Dāvinājuma nodošana, viesprofesoram Šonam N. Salivanam un LU Juridiskās fakultātes dekānei klātesot, norisinājās LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī, Klusajā lasītavā.

LU Juridiskās fakultātes dekāne Anita Rodiņa uzsvēra, ka iespēja apmeklēt studiju kursus pie ASV viesprofesora Šona N. Salivana ir unikālā iespēja, kuru izmanto daudzi LU Juridiskās fakultātes studenti.

LU Bibliotēkas Raiņa bulvārī galvenā bibliotekāre Ilze Veigura izteica pateicību par apjomīgo dāvinājumu un grāmatu dāvināšanas tradīcijas turpināšanu.

Kopumā LU Bibliotēka saņēma 37 grāmatas “Corruption: What Everyone Needs to Know” eksemplārus, kas paredzēti viesprofesora vadītā studiju kursa apguvei.

Grāmatas Bibliotēkā Raiņa bulvārī būs pieejamas no 20. februāra.

Dalīties