Latvijas Universitātes Bibliotēka sveic Dr.theol. Juri Cālīti jubilejā ar izstādi “Mani gadi uz mani neattiecas”. Sirsnīgā un emocijām bagātā izstādes atklāšana, kas jubilāram bija pārsteigums, noritēja 13. decembrī Bibliotēkā Raiņa bulvārī.

Lai atzīmētu nozīmīgo dzīves jubileju un apzinātu Jura Cālīša personības plašumu, izstādes radošā komanda izskatīja 240 publikācijas, kurās izskanējušas Jura Cālīša domas par dažādiem tematiem. Paralēli bibliogrāfijai klasiskā izpratnē tapa domu un atziņu bibliogrāfija, kas materializējusies izstādē.

Darba gaitā izkristalizējās četras ietilpīgas tēmas – dzīve, cilvēks, ticība un mīlestība, kas ļāva sagrupēt domu graudus. Kopumā tika atlasīti 99 citāti, kas atspoguļoti ne tikai planšetēs, bet arī grāmatzīmēs, kas sniedz iespēju apmeklētājiem paņemt daļu no izstādes sev līdzi.

Īsto grāmatzīmi, lai palīdz izvēlēties citāts no laikraksta “Izglītība un Kultūra” 2012. gada intervijas ar Juri Cālīti: "Lai Dieva vārds mums palīdz atšķirt to, kas ir labs, no tā, kas mums nav derīgs."

Izstādes atklāšanas gaitā Juri Cālīti godināja LU Teoloģijas fakultātes dekāne, kolēģi un studenti, tika saņemta arī LU rektora p.i. Gvido Straubes pateicība un Latvijas Republikas prezidenta Egila Levita apsveikums.

Izstādes veidotāja, LU Bibliotēkas bibliotekāre Agra Blūma, atzīst, ka darbs ar Jura Cālīša publikācijām sniedza iedvesmu, mierinājumu un prieku, ko novēl gūt arī izstādes apmeklētājiem.

Izstāde apskatāma LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19, Klusajā lasītavā, līdz 20. janvārim.

Dalīties