Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā Kalpaka bulvārī no 23. aprīļa aplūkojama izstāde “Kaķi Zelta Ābelē”. Izstāde veltīta latviešu grāmatu izdevēja, apgāda “Zelta Ābele” izveidotāja Miķeļa Goppera 110 gadu jubilejai un kaķu nozīmei viņa dzīvē un profesionālajā darbībā.

Ekspozīcijā skatāmas ilustrācijas no trīs apgāda “Zelta Ābele” grāmatām – Ernesta Ābeles oriģināllitogrāfija un Oskara Norīša ilustrācijas no Ernesta Teodora Amadeja Hofmaņa grāmatas “Runča Mura dzīves uzskati līdz ar kapellmeistara Johana Kreislera biografijas fragmentiem uz nejaušām makulatūras lapām”, Voldemāra Krastiņa veidotie oforti Kārļa Skalbes pasakas “Kaķīša dzirnavas” izdevumam un Jāņa Šternberga ilustrācijas no šīs pasakas izdevuma angļu valodā “Pussy’s Water Mill”. Ilustrāciju vienojošais elements – tajās visās ir attēloti kaķi. M. Goppers visu dzīvi bijis liels kaķu cienītājs. Par to liecina gan laikabiedru, gan viņa paša atmiņas. Aprakstot savu pirmo tikšanos ar M. Gopperu, rakstnieks Valdemārs Kārkliņš skaidro: “(..) istabā ienāca jauns cilvēks laipnu seju un asu skatienu, īsi apgrieztiem matiem un milzīgu kaķi uz pleca. Ar šo kaķi man bij jāiepazīstas vispirms, tas bija Brencis, un viņa nesējs un īpašnieks bija Miķelis Goppers”. Kaķis Brencis parādās arī M. Goppera atmiņās par O. Norīti – viņš raksta, ka Norītis ātri ieguva viņa labvēlību, piemetinot, ka gleznotājs ”nedarīja kaķim pāri un to nekaitināja, bet –– spēlējās. Bija skaidri redzams, ka interese ir abpusīga, lai gan rotaļa nebija sarežģīta: Norītis svieda zariņu un kaķis, ko nagi nes, metās tam pakaļ un zobos nesa klāt ar visnopietnāko lūgumu acīs, lai pamet vēl.” Tieši Brencis arī bijis “Runča Mura models”. Rakstnieks Anšlavs Eglītis raksturo M. Gopperu kā cilvēku, kam “piemita neparasta spēja iejūsmināt par saviem nodomiem arī citus” un viņš aktīvi pulcināja ap sevi līdzstrādniekus. Tomēr sākotnēji vienīgais “Zelta Ābeles” līdzstrādnieks esot bijis tieši Lorenco Lieliskais, kurš protams, bija kaķis. Zinot M. Goppera lielo patiku pret kaķiem, mākslinieki veltījuši viņam grāmatzīmes jeb ex libris (kopā apzinātas 13), kuru “neatņemams elements ir kaķis”. Šajās grāmatzīmēs kaķi attēloti dažādi, atbilstoši katra mākslinieka iecerei un stilam – no V. Krastiņa oforta tehnikā veidotajiem K. Skalbes mīlīgajiem pasaku kaķīšiem līdz E. Slavieta zīmētajam niknajam Dr. Mikum Peļunāvem (ar šādu vārdu M. Goppers nereti parakstīja vēstules draugiem). Nolūkā aktualizēt grāmatnieka Miķeļa Goppera un apgāda „Zelta Ābele” nozīmīgo vietu Latvijas grāmatu kultūrā LU Bibliotēka jau 2016. gadā izveidoja virtuālo izstādi “Zelta lappuse Latvijas grāmatniecībā”, un tā aizvien pieejama ikvienam interesentam.

Dalīties