• Avdeikina, Anžela.  Profesora Edgara Lejnieka (1889-1937) devums LU Bibliotēkas attīstībā = Contribution of Professor Edgars Lejnieks (1889-1937) to the University of Latvia Lubrary / Anžela Avdeikina //  Zinātņu vēsture un muzejniecība / Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia ; 809.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. - ISSN 1407-2157. - ISBN 9789934181047. - 7.-13.lpp.
  • Krūmiņa, Evija. Atskats uz konferenci „Atvērtā zinātne – pētnieku ieguvums 21. gadsimtā” / Evija Krūmiņa // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - Nr. 9 (2015), 11.-12. lpp. - URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31367  
  • Krūmiņa, Evija. Atvērtās piekļuves e-resursi - jaunas iespējas ceļā uz zināšanām / Evija Krūmiņa // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - Nr. 9 (2015), 15. lpp. - URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31367 
  • Liepkalne, Valija.  Rīgas Dabaspētnieku biedrības biedru zinātniskais mantojums Latvijas Universitātes Bibliotēkā = The Scientific Heritage of Riga Naturalists' Society Members at the University of Latvia Library / Valija Liepkalne, Dace Šturme, Rita Alkšbirze //  Zinātņu vēsture un muzejniecība / Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia ; 809.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. -  ISSN 1407-2157. - ISBN 9789934181047 .- 74.-81.lpp. - URL: http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/lu-raksti-pdf/809-sejums/
  • Rampāne, Ilga. LU raksti LU E-resursu repozitorijā: pieejamība un izmantošana / Ilga Rampāne // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - Nr. 9 (2015), 10. lpp. - URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31367 
  • Rozenberga, Gita. Ciemos pie Viļņas Universitātes bibliotēkas 445 gadu jubilejā / Gita Rozenberga // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - Nr. 9 (2015), 16.-18. lpp. - URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31367
  • Rozenberga, Gita. Tiešsaistes e-pakalpojumu nozīme studijās / Gita Rozenberga // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - Nr. 9 (2015), 19.-20. lpp. -
    URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31367