Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

Informāciju sagatavoja: Māris Melderis, LU Bibliotēka

Latvijas Universitātē (LU) no 24. līdz 30. oktobrim starptautiskās Open Access nedēļas ietvaros norisinājās vairāki LU Bibliotēkas rīkoti pasākumi, to skaitā seminārs „Institucionālais repozitārijs pētniecības attīstībai un zinātniskās informācijas pieejamībai”.

LU Bibliotēka jau vairākus gadus ir iesaistījusies Open Access kustības popularizēšanā, un semināru, kas iepazīstina ar Open Access kustības mērķiem, darbības virzieniem un jaunākajām tendencēm, organizē trešo reizi. Taču šogad tas nebija vienīgais Open Access nedēļas pasākums.

25. oktobrī LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkas: datorika, juridiskās zinātnes teoloģija Klusajā lasītavā notika LU, Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) speciālistu diskusija, kurā tika runāts par pieredzes apmaiņu un sadarbības iespējām institucionālo repozitāriju veidošanā. Diskusiju vadīja LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas galvenais bibliotekārs Uģis Šķēle.

Institucionālie repozitāriji ir nozīmīga Open Access kustības sastāvdaļa un viens no brīvpieejas zinātniskās informācijas publicēšanas veidiem, taču to izstrādāšana Latvijā aizsākusies tika pavisam nesen, un iepriekšminētās institūcijas ir pirmās, kas iesaistījušās to izveides un attīstīšanas procesā.

Savukārt 26. oktobrī Klusajā lasītavā norisinājās diskusija-prezentācija „Brīva pieeja zinātniskajai informācijai un autortiesības”, kuru vadīja LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras lektors Mārcis Krūmiņš. Savā stāstījumā lektors norādīja uz nepilnībām likumdošanā, kas nonāk pretrunā ar autora tiesībām saistībā ar viņa darbu publicēšanu un pieejamību elektroniskajā vidē. Īpaša uzmanība tika pievērsta doktora disertāciju ievietošanai internetā, kas ne vienmēr tiek veikta saskaņā ar autora gribu.

Open Access nedēļu noslēdza starptautiskais seminārs „Institucionālais repozitārijs pētniecības attīstībai un zinātniskās informācijas pieejamībai”, kas 28. oktobrī LU galvenās ēkas 1. auditorijā pulcēja vairāk kā 50 dalībniekus no dažādām Latvijas institūcijām, turklāt semināra tiešraide bija skatāma arī LU portālā. Semināru vadīja LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas galvenā bibliotekāre, projekta OpenAIRE Latvijas kontaktpunkta koordinatore Sandra Ranka.

Pasākuma ievadvārdus teica LU mācību prorektors Juris Krūmiņš, kurš savā runā pieminēja plašās mūsdienu informācijas ieguves iespējas, ko veicina strauji pieaugošais elektronisko resursu skaits, kā arī akcentēja augstskolu un to bibliotēku sadarbības nozīmīgumu.

Semināra pirmās daļas sākumā uzstājās LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas bibliotekāre Sanita Malēja, kura stāstīja par institucionālo repozitāriju nozīmi un aplūkoja to izveides teorētiskos aspektus. Prezentācijā tika sniegti ieteikumi, kas būtu jāņem vērā veidojot institucionālo repozitāriju: tā izveides mērķis, stratēģija, formāts, struktūra, tehniskais nodrošinājums, lietošanas ērtums, plānotā attīstība u.c. aspekti. Tika izcelti arī ieguvumi, ko institucionālie repozitāriji sniedz gan pašām institūcijām, gan zinātniekiem, kuru publikācijas tajos tiek iekļautas.

Turpinājumā LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras lektors Mārcis Krūmiņš informēja par autortiesībām un to sasaisti ar brīvpieejas zinātnisko informāciju, īpaši uzsverot, ka tikai pats autors ir tiesīgs noteikt likumiskās intereses attiecībā uz savu darbu publisku izmantošanu.

Ar LU Bibliotēkas sistēmbibliotekāres Ilgas Rampānes sagatavoto prezentāciju semināra apmeklētājus iepazīstināja Sandra Ranka, informējot par LU e-resursu repozitārija izveidi, tā mērķiem, struktūru un saturisko aptvērumu. Raugoties nākotnē, tika ieskicēti turpmākie darbības virzieni un uzdevumi, kas būtu jāveic, lai repozitārijs pilnvērtīgi pildītu savu misiju. Izskanēja arī aicinājums LU personālam aktīvi piedalīties e-resursu repozitārija veidošanā, tādējādi veicinot starptautiski novērtētas zinātnes universitātes attīstību.

Semināra otrā daļa sākās ar ārzemju viesu attālinātajām prezentācijām tiešsaistē.

Glāzgovas Universitātes institucionālā repozitārija „Enlighten” pakalpojumu attīstības menedžeris Viljams Niksons (William Nixon) dalījās pieredzē par šī repozitārija veidošanas vēsturi, kas sniedzas 10 gadu garumā. Šajā posmā veikti gan tehniskie uzlabojumi un jauninājumi (piemēram, nodrošināta repozitārija sasaiste ar citām universitātes informācijas sistēmām), gan izstrādāta publikāciju deponēšanas un pieejamības politika.

Tartu Universitātes bibliotēkas nozaru bibliotekāre Signe Bahmane (Signe Bachmann) stāstījumu par savas institūcijas repozitāriju papildināja ar tā saskarnes un meklēšanas iespēju demonstrāciju. Šī repozitārija aizmetņi veidojušies jau 1999. gadā, kad tika radīta pirmā elektronisko disertāciju kolekcija. Šobrīd repozitārijā, kas kopš 2006. gada darbojas uz DSpace platformas, tiek iekļauti dažādu veidu materiāli, to skaitā arī universitātes studentiem paredzētie mācību līdzekļi.

Atgriežoties pie Latvijas pieredzes, semināra turpinājumā RTU informācijas tehnoloģiju dienesta pārstāve Ludmila Peņicina stāstīja, kā 2008. gadā radītais RTU publikāciju reģistrs, kurš, izmantojot institūcijas sistēmu ORTUS, bija pieejams tikai RTU darbiniekiem un studentiem, 2010. gadā ar publiskās saskarnes ieviešanu un daļēju brīvpieejas saturu kļuva par institucionālo repozitāriju.

2010. gadā tapis arī LNB akadēmiskais repozitārijs „Academia”, kas ir daļa no Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas „Letonica”. Par šī resursa mērķiem, saturu un tā iespējamo turpmāko attīstību informēja LNB Digitālās bibliotēkas nodaļas vadītājs Uldis Zariņš. Viņš norādīja, ka LNB ir gatava dot iespēju izmantot savu kapacitāti citām Latvijas izglītības un zinātnes institūcijām.

Semināra izskaņā LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre Sandra Ranka informēja par projektu OpenAIRE. Šajā projektā iesaistīti dalībnieki no 27 Eiropas valstīm, un tā misija ir atbalstīt un veicināt brīvpieejas (Open Access) piekļuvi zinātniskajiem informācijas resursiem Eiropas akadēmiskajā un zinātniskajā vidē. Prezentācijā tika norādīti projekta galvenie mērķi, apskatītas tā nostādnes, kā arī izskaidrots publikāciju deponēšanas process.

Izskanot prezentācijām, seminārs tika noslēgts, taču darbs pie institucionālo repozitāriju pilnveides un Open Access idejas popularizēšanas turpināsies – izmantojot jauniegūtās zināšanas un mācoties no citu pieredzes. 

Semināra programma


Fotogrāfijas LU fotoarhīvā:

Citas fotogrāfijas no semināra

Semināra videoieraksts


Prezentācijas:


Saistītā informācija:

  • Brīvpieejas informācijas (Open Access) nedēļa Latvijas Universitātē
  • Seminārs "Open Access un OpenAIRE - izaicinājums un iespēja Latvijas zinātnes attīstībai"
  • Seminārs "Open Access: pētījumu kvalitātes un ietekmes maksimāla palielināšana"
  • Informācija par Open Access LU portālā