18. oktobrī Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā (Raiņa bulv.19) notika starptautisks seminārs „Open Access un OpenAIRE - izaicinājums un iespēja Latvijas zinātnes attīstībai”, kuru rīkoja LU Bibliotēka.

Seminārs notika eIFL.net (Electronic Information for Libraries) iniciētās starptautiskās Open Access nedēļas ietvaros, kuras mērķis ir piesaistīt starptautiskās akadēmiskās sabiedrības uzmanību elektronisko resursu brīvpieejas idejai, popularizēt to un paplašināt izpratni par brīvpieejas nozīmi zinātniskās informācijas izplatīšanā.

Open Access ir kustība jeb iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt un atbalstīt brīvpieejas piekļuvi elektroniskajiem resursiem izglītības un akadēmiskajā vidē. Lai atbalstītu Open Access kustību Latvijā, LU Bibliotēka piedalās Eiropas Komisijas 7. ietvara programmas projektā OpenAIRE, kas veicina plašu Open Access iniciatīvu akceptēšanu un izplatīšanu atbilstoši Eiropas Open Access nostādnēm. LU Bibliotēka ir OpenAIRE projekta pārstāve Latvijā un darbojas kā nacionālais Open Access informācijas dienests.

Semināru vadīja LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas vadītāja, projekta OpenAIRE koordinatore Ruta Garklāva un seminārā piedalījās dalībnieki no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, kā arī pārstāvji no citām augstskolām un bibliotēkām.

Semināra ievadvārdos LU zinātņu prorektors, profesors Indriķis Muižnieks uzsvēra, ka zinātniskajā darbībā liela nozīme ir zinātnes informatīvajam atbalstam un piekļuves iespējām zinātniskā darba rezultātu saturam.

Semināra pirmajā daļā uzstājās Eiropas Komisijas (EK) 7. Ietvara programmas Nacionālā kontaktpunkta koordinators Arnolds Ūbelis, kas informēja par Latvijas projektu atbalstīšanu un dalību EK 7. Ietvara programmā un prezentēja salīdzinošu analīzi par zinātnes infrastruktūru un attīstību Latvijā un Eiropā.

LU Matemātikas un informātikas institūta vadošais pētnieks Dainis Zeps dalījās pieredzē par Zinātnes un Reliģijas dialoga grupas (LU Teoloģijas fakultāte) starpdisciplināra repozitārija SciRePrints veidošanu, repozitārija sniegtajiem ieguvumiem un aktuālajām problēmām tā uzturēšanā – ekspertu piesaisti zinātnisko rakstu novērtēšanā, repozitārija administrēšanu un citiem jautājumiem.

Turpinājumā LU Informācijas tehnoloģiju departamenta datortīkla administrators Aivars Liepa ar prezentāciju „DSpace ieviešana LU” semināra dalībniekus iepazīstināja ar jau padarīto un plānotajiem darbiem LU institucionālā repozitārija veidošanā, izmantojot vienu no populārākajām repozitāriju veidošanas programmatūrām - DSpace. Aivars Liepa klātesošos iepazīstināja ar DSpace programmatūras izvēli, darbību, uzbūvi un DSpace repozitāriju piemēriem citās valstīs. (Ja Jums ir interese izmēģināt LU Dspace testa versiju, lūdzu, sazinieties ar Aivaru Liepu izmantojot e-pastu: aivars.liepa@lu.lv).

Semināra otrajā daļā uzstājās LU Bibliotēkas darbinieki, projekta OpenAIRE koordinatori Latvijā, galveno uzmanību pievēršot projektam OpenAIRE iespējām un izaicinājumiem.

LU Bibliotēkas direktore un OpenAIRE Latvijas kontaktpunkta vadītāja Iveta Gudakovska OpenAIRE prezentācijā raksturoja projekta darbību un mērķus, kā arī pamatoja LU Bibliotēkas dalību starptautiskajā projektā, uzsverot LU Bibliotēkas atbalstu Open Access aktivitātēm.

LU Bibliotēkas darbinieces un OpenAIRE projekta koordinatores Sandra Ranka un Ruta Garklāva informēja par Eiropas nostādnēm Open Access jautājumos, par autortiesību jautājumiem un raksturoja OpenAIRE praktisko darbību Latvijā un Eiropā. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar galvenajiem dokumentiem, kas regulē zinātnisko publikāciju deponēšanu brīvpieejā un citus Open Access jautājumus Eiropā – „Eiropas Komisijas 7. Ietvara programmas Open Access nostādnes” un „Eiropas Pētniecības padomes Open Access vadlīnijas”. Noslēguma prezentācija tika veltīta jautājumiem par projekta informacionālo nodrošinājumu, informācijas un atbalsta dienestu, publikāciju deponēšanas kārtību brīvpieejas repozitārijos. Sīkāka informācija par projektu pieejama LU portālā, projekta OpenAIRE interneta vietnē.

Seminārs noslēdzās ar vairākiem jautājumiem un komentāriem par projektu OpenAIRE, EK 7. Ietvara programmu un DSpace. Tika diskutēts par institucionālā repozitārija veidošanas politiku, un sadarbības iespējām Latvijā un citiem jautājumiem.

Seminārā „Open Access un OpenAIRE - izaicinājums un iespēja Latvijas zinātnes attīstībai” tika sniegta gan teorētiska informācija par Open Access, gan praktiska pieredze par institucionālo repozitāriju veidošanu Latvijas Universitātē un LU Bibliotēkas veiksmīgu dalību projektā OpenAIRE. 

fileadmin/user_upload/lu_portal/zinas/Semināra Programma.pdf

Prezentācijas:

 

Dainis Zeps
Par pieredzi neliela starpdisciplināra repozitorija (SciRePrints) uzturēšanā

Aivars Liepa
DSpace ieviešana LU

Iveta Gudakovska
Projekta OpenAIRE raksturojums

Ruta Garklāva
Eiropas nostādnes Open Access jautājumos un OpenAIRE

Sandra Ranka
OpenAIRE: praktiskie aspekti