Dāmu daidžests: viss, kas interesē musdienīgu sievieti.

Pieejams: LU Bibliotēkas Krātuvē