Sociālais Darbs Latvijā

Autoru pārdomas, diskusijas un pieredzes raksti par aktuālo un svarīgo sociālajā darbā.