Neatkarīgā Rīta Avīze

Nacionāls dienas laikraksts, kas par galveno vērtību uzskata cilvēku un tā sociālās vajadzības. Zinoši žurnālisti un eksperti piedāvā aktuālo notikumu analīzi un likumsakarības. Vairākas reizes mēnesī laikraksts izdod reģionālos pielikumus. Papīra formātā pēdējā izdošanas diena- 2020.g. 30. aprīlis; no 5. maija iznāks tikai digitālā formātā.