Materia Medica

Latvijas Farmaceitu biedrības žurnāls. Informācija par zālēm, farmaceita darbu, klīnisko pētījumu datu analīze, ieskats zāļu tirgū, likumu aktualitātes un viedokļi par norisēm nozarē.