Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta zinātniskais žurnāls publicē oriģinālus valodniecības pētījumus, kā arī pārskata rakstus par baltu valodniecības aktualitātēm. Žurnālā ik gadu tiek ievietota arī  pilna latviešu valodniecības bibliogrāfija. E-žurnāls!

Pieejams: Humanitāro zinātņu bibliotēkā