Britu žurnāls par modi, mūziku, mākslu un jauniešu kultūru.

Pieejams: Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā