Ilustrēta literārā avīze ar tematiskiem laidieniem: Franču numurs, Muzika, …  Iznak reizi mēnesī. Izdevējs: Valters Dakša.

Pieejams: Humanitāro zinātņu bibliotēkā