Administratīva un Kriminālā Justīcija

Baltijas Starptautiskās akadēmijas zinātniski teorētisks žurnāls jurisprudencijā: krimināltiesības, policijas tiesības, kriminālistika, operatīvās darbības teorija.