Žurnāls par Latgali un tās ļaudīm visā pasaulē.

Pieejams: Humanitāro zinātņu bibliotēkā