Latvijas žurnāls krievu valodā par makšķerēšanu.

Pieejams: LU Bibliotēkas Krātuvē