Bibliotēkas Reto izdevumu un rokrakstu kolekcijā atrodami 17 dažādos gadsimtos radīti atšķirīga satura pergamenti - dokumentu un grāmatu fragmenti. Pergaments ir apstrādāta āda, kuru izmantoja kā materiālu grāmatu un manuskriptu rakstīšanai.  Pergaments bija īpaši iecienīts viduslaikos, to izmantoja juridiskos, vēsturiskos un arī liturģiskos manuskriptos. Pergamentu izgatavošanai lietoja aitas, kazas un teļa ādu, kas tika apstrādāta pēc īpašas metodes.

Bibliotēkas krājumā esošie pergamenti ir tikuši atkārtoti izmantoti, jo pergaments bija dārgs materiāls un to nereti uzskatīja par vērtīgāku nekā uz tā rakstīto tekstu, kuru nodzēsa, lai pergamentu atkal aprakstītu.

Bibliotēkas krājumā esošie pergamenti ir radīti laikā no 14. līdz 17. gs. Tie ir dažāda satura tekstu fragmenti. Pergamenta lapu izmēri ir dažādi, sākot ar oktāvas formāta kabatas grāmatiņām (lapas augstums mazāks par 20 cm) un beidzot ar lielizmēra iesējumiem folio formātā (lapas augstums lielāks par 40 cm). Lielākā daļa manuskriptu ir rakstīta latīņu, vācu, kā arī spāņu valodā. Bibliotēkas pergamentu kolekcijā ir 9 liturģiska un 8 laicīga satura teksti.

Pergamentu bibliogrāfiskie apraksti ir pieejami Bibliotēkas kopkatalogā meklējot pēc kritērija "pergaments".

Pergamenti atrodas LU Bibliotēkas Krātuvē. Tos iespējams pasūtīt kopkatalogā.

Saistītā informācija:

  • Saviča, Mārīte. Kaligrāfiskā rokraksta vēstījums zoss spalvas vilcienos. Alma Mater : Universitātes Avīze. Ziema (2010), 12.-15.lpp. : il.