Piektdien, 6. oktobrī, Latvijas Universitātes Bibliotēkas Humanitāro zinātņu fakultātes Bibliotēkā, Rīgā, Visvalža ielā 4a, kuplā skatītāju lokā Japānas vēstnieks Latvijā TAKASE Yasushi atklāja Read Japan Project grāmatu dāvinājuma izstādi DOKUSHOKA.

Atklājot izstādi Japānas vēstnieks Latvijā Takase Yasushi atzina, ka “šīs izstādes nosaukums Dokushoka japāņu valodā apzīmē cilvēku, kurš daudz lasa un kuram patīk lasīt grāmatas” , kā arī izteica cerību, ka “šis grāmatu ziedojums vairos studentu interesi mācīties japāņu valodu, kā arī motivēs kādu savā pētījumā iekļaut arī Japānas un Āzijas skatījumu uz pētāmo problēmu”.

Izstādi kuplināja Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļas asociētās profesores Agneses Haijimas darinātās ziedu kompozīcijas Ikebanas, kas bija veidotas atbilstoši gadsimtiem senai japāņu ziedu kārtošanas mākslai.

Izstādes vizuālo materiālu veido 72 grāmatas angļu valodā par Japānas kultūru, mākslu, ekonomiku, socioloģiju, literatūru, u.c. nozarēm.

Grāmatas LU Bibliotēkā saņemtas Read Japan 2022 grāmatu ziedošanas projektā. Projektu kopš 2008. gada atbalsta Nippon fonds.

Izstāde apskatāma līdz 20. oktobrim Humanitāro zinātņu fakultātes Bibliotēkā, Rīgā, Visvalža ielā 4a, darba dienās no plkst.10.00 līdz 18.00.

Laipni aicināti!