• Izstāde „Maratonas uzvarai - 2500”
   
 • Humanitāro zinātņu bibliotēkā būs aplūkojama izstāde "Latviešu mācītāji - literāti"
   
 • Izstāde „LU Fizikas un matemātikas fakultātes ievērojamie matemātiķi - Arvīds Lūsis un Ernests Fogels”
   
 • Izstāde „Iepazīsti LU Bibliotēkas Zemes un vides zinātņu bibliotēkas krājumu!" (3)”
   
 • K. Vērdiņa grāmatas par latviešu dzejprozas vēsturi un Pietera Fransuā grāmatas atvēršanas svētki, CLIOHRES.net izstādes atklāšana
   
 • Izstāde „LU platīna mecenāti: Roberts Hiršs, Minna Matilde Vilhelmīne Petkevičs, Kārlis Karps, Jānis Dāvis”
   
 • Izstāde „Latvijas Universitātes izdotie materiāli no 1929. līdz 1939. gadam”
   
 • Izstāde „Ābramam Feldhūnam - 95”
   
 • Izstāde „Dzejniecei Aspazijai - 145
   
 • Izstāde „Iepazīsti LU Bibliotēkas Zemes un vides zinātņu bibliotēkas krājumu!” (2)
   
 • Izstāde „Alunānu dzimtas literārā mantojuma pūrs Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājumā”
   
 • Izstāde "4. maijs Latvijas vēsturē"
   
 • Izstāde „Lāzeriem – 50 ”
   
 • Lāčplēsim veltīta rakstu krājuma un izstādes atklāšana
   
 • Izstāde "LU dimanta mecenāts Kristaps Morbergs (1844-1928)"
   
 • Latvijas Universitātes 2009. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās
   
 • Izstāde „LU izdotie materiāli no 1919. līdz 1929. gadam”
   
 • Izstāde „Nodokļi Latvijā”
   
 • Izstāde „Kazahstānas dienas LU Bibliotēkas Zemes un vides zinātņu bibliotēkā”
   
 • Izstāde „Iepazīsim Frankofoniju un tās zemes”
   
 • Izdevuma „Description de l'Égypte” gravīru izstāde
   
 • Izstāde „Iepazīsti mūsdienu Japānu: Nippona fonda dāvinājums”
   
 • Izstāde „Iepazīsti LU Bibliotēkas Zemes un vides zinātņu bibliotēkas krājumu!”
   
 • Izstāde – „Latvijas Universitātes mecenāts Roberts Hiršs”
   
 • Izstāde „Collatis viribus. Kopīgiem spēkiem. Teoloģijas fakultātes mācībspēku nozīmīgākās publikācijas (1920-2010)”
   
 • Izstāde "Ievērojamākie pedagoģijas nozares darbinieki Latvijā pirmās brīvvalsts laikā"
   
 • Izstāde – LU rektori Juris Zaķis un Ivars Lācis