15.februārī LU Bibliotēkas Raiņa bulvārī Klusajā lasītavā notika pasākums, kura ietvaros aizritēja latviešu sprediķu grāmatām veltītas izstādes “No kanceles līdz grāmatai” atklāšana un diskusija par sprediķu nozīmi un to attīstību līdz mūsdienām.

Diskusijā piedalījās Katoļu Baznīcas Vēstneša redaktore Dr.theol. Ingrīda Lisenkova, LELB Rīgas arhidiacēzes palīgbīskaps Mg.theol. Rinalds Grants un LU Teoloģijas fakultātes docents, priesteris Dr.hist.eccl. Andris Priede. Klausītāji uzzināja par garīdznieku personīgo pieredzi un attiecībām ar sprediķošanu, par to kā top sprediķis, kāda bija un ir sprediķa nozīme dievkalpojumā, ka arī par atšķirībām dažādu konfesiju skatījumā uz sprediķošanu.

Sanākušajiem bija iespēja aplūkot latviešu sprediķu grāmatu izlasi, sākot no 18. gadsimtā izdotajām sprediķu grāmatām līdz pat mūsdienu izdevumiem. Centrālā vieta izstādē atvēlēta senajiem izdevumiem – diviem Georga Manceļa sprediķu krājumiem (1746. gada un 1823. gada izdevumiem) un Jēkaba Frīdriha Bankava sprediķu grāmatas 1772. gada izdevumam.

Lai atklātu izstādē apskatāmo grāmatu saturu, tika atlasīti spilgtākie citāti no garīdznieku runām. Dažādu laikmetu, paaudžu un konfesiju mācītāju balsis veido izstādē apskatāmu citātu mozaīku. Izstādes atklāšanā priesteris Andris Priede un citi garīdznieki nolasīja dažus no citātiem skaļi, kā arī dalījās atmiņās par to autoriem. Ekspozīcijā apskatāmās grāmatas atspoguļotas speciāli izstādei veidotā kartīšu katalogā, ar kura palīdzību var izvēlēties, atrast un tuvāk izpētīt interesējošo sprediķu grāmatu.

Aicinām līdz 15.martam apskatīt izstādi LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Raiņa bulv. 19, 203.telpa)!

Dalīties