15. februārī plkst. 15.00, Bibliotēkā Raiņa bulvārī notiks latviešu sprediķu grāmatām veltītas izstādes “No kanceles līdz grāmatai” atklāšana un diskusija.

Izstādes ekspozīciju veido latviešu sprediķu grāmatu izlase no Georga Manceļa līdz pat mūsdienām. Senākie izstādē apskatāmie izdevumi ir divas Georga Manceļa sprediķu grāmatas (1823. un 1746. gada izdevums), kā arī Jēkaba Frīdriha Bankava sprediķu grāmatas 1772. gada izdevums. Grāmatu ekspozīciju papildina spilgti citāti no garīdznieku runām, kas ļauj ielūkoties grāmatu saturā un sprediķotāju dažādajos izteiksmes veidos.

Sprediķa vēsturiskā attīstība un nozīme mūsdienās tiks iztirzāta diskusijā, kuru vadīs Katoļu baznīcas Vēstneša redaktore Dr.Theol. Ingrīda Lisenkova, un tajā piedalīsies:

  • LU Teoloģijas fakultātes docents, priesteris Dr.hist.eccl. Andris Priede
  • LELB Rīgas arhidiacēzes palīgbīskaps Mg.theol. Rinalds Grants

Prof. Dr. theol. Edgars Rumba par sprediķa nozīmi raksta: “Grūtākais un svarīgākais uzdevums evaņģēliska garīdznieka darbā ir personiskā Dieva vārdu sludināšana - sprediķis. Evaņģēliskajā dievkalpojumā nekāds cits moments nevar nostāties līdzās sprediķim, kas Gara spēkā klausītājus modina, paskubina, iepriecina un pamāca.”

Aicinām apmeklēt pasākumu!

Dalīties