LU Bibliotēkas krājumā iekļauts LU asociētās profesores Inetas Balodes dāvātais rakstu krājums “Sprach- und Kulturkontakte im Ostseeraum”.

LU Bibliotēkas krājumā iekļauts 2022. gadā Vācijā  publicētais  rakstu krājums: Sprach- und Kulturkontakte im Ostseeraum / herausgegeben von Agnese Dubova, Ineta Balode und Konrad Schröder. Bamberg : University of Bamberg Press, 2022. Minētais krājums veltīts 2018. gada 18.–20. septembrī Rīgā notikušajai zinātniskajai konferencei “Sprach- und Kulturkontakte im Ostseeraum”. Šajā konferencē viesi no Vācijas, Lietuvas, Spānijas un Dānijas, kā arī Latvijas, prezentēja Baltijas jūras reģiona valodu un kultūras kontaktiem veltītus materiālus.

Pateicoties LU asoc. prof. Inetas Balodes, kā konferences dalībnieces un vienas no krājuma redaktoriem, dāvinājumam ikviens interesents var iepazīties ar 2018. gadā notikušās konferences, tajā skaitā arī Latvijas Universitātes pārstāvju prezentētajiem pētniecības materiāliem:

  • Ineta Balode // Vom Geburtsbrief zur Geburtsurkunde. Eine Fallstudie zu charakteristischen Textmerkmalen.
  • Pēteris Vanags // Die Lettisch-literärische Gesellschaft und ihr Beitrag zur Entwicklung der lettischen Schriftsprache.
  • Benedikts Kalnačs // Der lettische Schriftsteller Rūdolfs Blaumanis um 1905: Tradition, Symbolismus und Revolution.

Aicinām iepazīties ar minēto izdevumu ikvienu interesentu, kas veic pētniecisko darbu vai interesējas par Baltijas reģiona kultūru un valodu.

Dalīties

Saistītais saturs

No bibliotēkas krājuma – Ukrainā izdotā grāmata par porcelāna un fajansa izstrādājumiem
16.12.2022.

No bibliotēkas krājuma – Ukrainā izdotā grāmata par porcelāna un fajansa izstrādājumiem

Springer izdevniecībā iznācis unikāls izdevums filozofijā; izdevumā iekļauti LU pētnieku raksti
04.11.2022.

Springer izdevniecībā iznācis unikāls izdevums filozofijā; izdevumā iekļauti LU pētnieku raksti