LU Bibliotēka Zinātnieku naktī piedalījās ar diskusiju: “Sabiedriskā zinātne (Citizen Science). Quo Vadis?”.

Zinātnieku nakts, 30. aprīlī norisinājās attālināti vietnē www.zinatniekunakts2021.lv, kurā Latvijas Universitātes Bibliotēka piedalījās ar diskusiju “Sabiedriskā zinātne (Citizen Science). Quo Vadis?”.

Sabiedriskā zinātne ir kopradē balstīts pētniecības process, kurā iedzīvotāji vai amatierzinātnieki sadarbojas ar zinātniekiem, kuri nodarbojas ar pētniecību profesionāli, bieži vien ir ieguvuši pēcdiploma grādu, un strādā zinātnes jomā. Sabiedrības iesaiste zinātnē ir plaši izplatīta prakse pasaulē, kura, pieaugot iegūto datu apjomam, kļūst arvien populārāka.

Sabiedrība zinātniskās izpētes procesā var piedalīties dažādos veidos: novērot parādības, vākt datus, apstrādāt, analizēt un interpretēt datus, piedalīties ideju izstrādē, arī kā pētniecības projektu finansētāji. Līdzdarbošanās un sadarbība sabiedriskā zinātnē ļauj eksperimentus, pētījumus vai izmeklējumus veikt plašā mērogā, nepārtraukti, nodrošinot zinātniekiem lielas un daudzveidīgas datu kopas, kuras citādi varētu nebūt pieejamas.

Diskusijas vadītāja: Mārīte Saviča, LU Bibliotēkas direktore

Diskusijā piedalījās:

1. Kas ir sabiedriskā zinātne (Citizen Science)? Gita Rozenberga, LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre.

2. Dzīvās prakses laboratorija: Lauksaimniecības un lauku attīstības pētījumi, kuros tiek izmantotas līdzdalības pieejas dažādas formas. Miķelis Grīviņš, Dr. soc., Baltijas studiju centra vadošais pētnieks.

3. Zinātnes ētika sabiedriskajā zinātnē. Signe Mežinska, Dr. sc. soc., MS Bioethics asociētā profesore, Medicīnas fakultāte. 4. Projekts www.iesaisties.lv. Sanita Reinsone vadošā pētniece, PhD, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

5. Sabiedriskā zinātne un etnobotānika. PhD, Baiba Prūse.

6. Sabiedriskā zinātne biomedicīnā. Ilze Elbere, MSc. biol., Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs.

2021. gada pasākuma tēma ir “Zinātnes sasniegumi nākotnei”, un pasākumu šogad organizē Latvijas Universitāte.

Eiropas Zinātnieku nakts pasākums Latvijā notika jau 15. reizi un, pateicoties attālinātajam norises formātam vietnē www.zinatniekunakts2021.lv, šogad pieejams interesentiem jebkurā vietā Latvijā un pasaulē.