2019. gadā projektu īstenoja LU Bibliotēka sadarbībā ar LU Konfūcija institūtu, pateicoties UNESCO Līdzdalības programmas ietvaros sniegtajam finansējumam. Pēteris Šmits (1869-1938) bija valodnieks, etnogrāfs, folklorists un sinologs, Pekinas, Vladivostokas un Latvijas Universitātes profesors.

Latvijas Universitātē (LU) 2019. gada 25. un 26. aprīlī noritēja starptautiska konference ’’Personība kultūru un valodu krustcelēs. Pēterim Šmitam 150’’, kurā klātesošie analizēja P. Šmita ieguldījumu un atstāto mantojumu ne tikai Latvijas, bet arī pasaules mēroga kultūras, izglītības un zinātnes attīstībā. Kopumā divās dienās konferencē uzstājās referenti no Latvijas, Ķīnas, Vācijas un Krievijas.

Pētera Šmita 150. gadadiena tika iekļauta UNESCO svinamo gadadienu kalendārā 2018.-2019. gadam, novērtējot viņa ieguldījumu latviešu tautas folkloras vākšanā un sinoloģijas attīstībā kā Eiropā, tā Tālajos Austrumos.

Projekta ietvaros noorganizēta starptautiska konference ’’Personība kultūru un valodu krustcelēs. Pēterim Šmitam 150’’ un atklāta izstāde ,,Pēteris Šmits: no Raunas līdz Pekinai.’’

Projekta vadītāja Mārīte Saviča, LU Bibliotēkas direktore.