Ilgtermiņa projekts īstenots no 2012.-2019. gadam pateicoties LU Zinātnisko pētījumu projektu ietvaros piešķirtam finansējumam.

LU ir pirmā nacionālā universitāte Latvijā, kas atklāta 1919. gada 28. septembrī. Visus šos gadus tā kā vienīgā klasiskā universitāte Latvijā nodrošināja studijas un pētniecību humanitārajās, dabas, sociālajās zinātnēs, izglītības zinātnēs un medicīnā, kā arī šo nozaru mijiedarbību. Tā ir spējusi nosargāt nacionālās universitātes statusu, saglabāt universitātes tradīcijas, godāt latviešu valodu un kultūru, respektēt dažādu minoritāšu kultūru.

Gatavojoties LU 100. gadu jubilejai, LU Bibliotēka uzsāka veidot izstāžu ciklu, katru gadu uz LU jubileju veidojot vienu konkrētai LU darbībai veltītu izstādi.

Projekta laikā realizētas sekojošas virtuālās un stendu izstādes:

Mirklis 100 gadi: Latvijas Universitātes Bibliotēka 1919 -2019

Pēc mirkļa 100 gadi: LU Sports

Pēc diviem mirkļiem 100 gadi: Rektoru galerija

Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības Bibliotēkai

Pēc četriem mirkļiem 100 gadi: LU Raksti

Pēc pieciem mirkļiem 100 gadi: bibliotēku dārgumi

Pēc sešiem mirkļiem 100 gadi: LU pašdarbības kolektīvi

Pēc septiņiem mirkļiem 100 gadi: LU studiju process

Projekta vadītāja no 2012.-2014., 2017.-2019. gadam Mārīte Saviča, LU Bibliotēkas direktore.