Projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija" ietvaros 2017. gadā iegūtas 266 Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas krājumā esošu izdevumu elektroniskās versijas, un to lappušu kopskaits sasniedz 50 tūkstošus.

LU Bibliotēkas darbinieki 2017. gadā atlasīja izdevumus digitalizācijai, izvērtējot to kultūrvēsturisko un zinātnisko vērtību. Starp digitalizācijai izvēlētajiem darbiem ir arī LU mācībspēku bibliogrāfijas un profesora Jēkaba Lautenbaha-Jūsmiņa manuskripti. Digitalizētie izdevumi publicēti, galvenokārt, 20. gadsimtā, taču atlasīti tika arī senāki izdevumi, tostarp tādi, kas tapuši 17. gadsimta otrajā pusē.

Šī projekta ietvaros digitalizēto LU mācībspēku bibliogrāfiju iespējams atrast LU e-resursu repozitorijā: https://dspace.lu.lv/dspace/.

Projektu “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” īstenoja Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Kultūras informācijas sistēmu centru. Projekta līdzfinansējumu nodrošina valsts un Eiropas Reģionālās attīstības fonds.