Uzziņas un konsultācijas iespējams saņemt uz vietas bibliotēkā, pa e-pastu, telefonu vai Skype.

 LU Bibliotēkas konsultants
 +371 28623551
 +371 28623551
 info-bibl@lu.lv
 InfoBibl
 bibliotekalu

   

Jautāt konsultantam

Aizpildīt veidlapu
captcha