LU studentiem un darbiniekiem sekmīgākam studiju un pētniecības darbam piedāvā bezmaksas pakalpojumu "Nakts abonements".

Izmantojot Bibliotēkas pakalpojumu "Nakts abonements", lietotāji var saņemt izmantošanai mājās grāmatas no lasītavas. Pirms grāmatas saņemšanas to nepieciešams iepriekš rezervēt elektroniskajā kopkatalogā. LU studenti un darbinieki vienlaicīgi var izņemt vienu grāmatu, kas jānodod nākamajā konkrētās LU Bibliotēkas darba dienā 15 minūšu laikā pēc bibliotēkas atvēršanas. Nododot grāmatu vēlāk, būs jāmaksā kavējuma nauda (kavējuma nauda par katru nokavēto stundu: 1,40 EUR).

Vairāk informācijas par pakalpojumu var iegūt, izlasot pakalpojuma lietošanas noteikumus.