Reģistrēšanās

Studentiem

Bakalauru studiju programmu 1. kursa studenti un maģistra studiju programmu 1. kursa studenti (ja bakalaura grāds nav iegūts LU) reģistrējas LU Informācijas sistēmā (LUIS).

Pirmajā  Bibliotēkas apmeklējuma reizē uzrādīsiet studenta apliecību bibliotekāram un saņemsiet lietotāja identifikācijas numuru un paroli.

LU personālam

Dodieties uz Bibliotēku un uzrādiet darbinieka apliecību, Vienoto lasītāja karti vai personu apliecinošu dokumentu.

Viesiem 

Dodieties uz Bibliotēku un uzrādiet Vienoto lasītāja karti vai personu apliecinošu dokumentu.

 

Pārreģistrēšanās

LU studentiem pārreģistrēties nepieciešams katru akadēmisko gadu, LU personālam - reizi trijos gados (pēc darbinieka apliecības maiņas), bet citiem lietotājiem - katru kalendāro gadu.

   

Bibliotēkas speciālistu informatīvais atbalsts  - LU Bibliotēkas konsultants.