Digitālā kolekcijā iekļauti LU pētījumi zemes zinātnēs, to skaitā diplomdarbi, maģistra darbi un kandidāta darbi.

Kolekcijā var iepazīties ar pētījumiem, kas nav zaudējuši nozīmi arī mūsdienās. LU e-repozitārijā ievietots Baltijas jūras Latvijas piekrastes ģeoloģiskās attīstības un Latvijas kvartāra segas pētnieka Eduarda Grīnberga kandidāta darbs "Pētījumi par postglaciālajām līmeņu svārstībām Kurzemē" (1934), LU mācībspēka, mineraloga Otto Meļļa kandidāta darbs "Beitrag zur Kenntnis der optischen Eigenschaften des gesteinsbildenden Chondrodits von Pargas" jeb "Pargasa salas chondrodita optiskās īpašības"(1927), kas ir izpelnījies ievērību arī ārzemju zinātniskajās aprindās. 

Pētījumi zemes zinātnēs (1926-1944)