Visvaldis Varnesis Klīve (23.09.1931.-17.03.2003.) piedzima Rīgā, bet aktīvās studiju gaitas turpināja emigrācijā - Vācijā un ASV, kur Kolumbijas Universitātē ieguva doktora grādu reliģijas filozofijā un reliģijas vēsturē. Profesors strādāja ne tikai nozīmīgās mācību iestādēs ASV, bet arī Indijā - Šrī Venkatešvaras, Utkalas un citās universitātēs. V.V. Klīve aktīvi līdzdarbojās latviešu organizācijās ASV, piemēram, bija Amerikas Latviešu apvienības prezidents un Latviešu kultūras fonda priekšsēdētājs.

Kopš 1990. gada V.V. Klīves darbība atkal bija saistīta ar Latviju. Kā ordinēts Latvijas Evanģēliski luteriskās baznīcas mācītājs V.V. Klīve kalpoja Latvijas Evaņģēliski luteriskajā draudzē Bauskas rajonā, Vecumniekos. 1993. gadā V.V. Klīve aktīvi darbojās atjaunotās Latvijas valsts pirmajā parlamentā un palīdzēja izveidot pirmo valdību.

1995. gadā V.V. Klīvi ievēlēja par LU profesoru, bet LU Teoloģijas fakultāte - par Sistemātiskās teoloģijas katedras vadītāju. Filozofs un reliģijas vēsturnieks, orientālists un teologs V.V. Klīve specializējās mūsdienu Indijas filozofiskajā domā. Prof. V.V. Klīve augstskolā izveidoja vairākus jaunus studiju kursus: "Indiešu modernā reliģiskā un filozofiskā doma", "Āfrikas reliģijas un doma modernā periodā" un "Eksistenciālisms un reliģija". 1996. gadā ievērojamais LU zinātnieks tika apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

V.V. Klīves dāvinājuma kolekcija izveidota pēc profesora novēlējuma. To 2007. gadā LU Teoloģijas fakultātes bibliotēkai dāvināja V.V. Klīves atraitne Vija Klīve. Kolekcijā ir iespieddarbi, kas skar kulturoloģijas, filozofijas, ētikas un kristīgās teoloģijas jautājumus. Īpašu vietu kolekcijā ieņem iespieddarbi, kas atklāj Indijas subkontinentā radušās reliģijas - hinduismu, džainismu, sikhismu un citas, kā arī budisma teoriju un filozofiju. Kopumā kolekcijā ir vairāk nekā 800 iespieddarbu. Kolekcija atrodas LU Bibliotēkas Raiņa bulvārī krājumā.    

Dāvinājumā iekļauto izdevumu saraksts pieejams šeit.

Saistītās ziņas:

Apskatāma izstāde "LU Teoloģijas fakultātes ceļš - 1920-2015"