Izmantotie informācijas avoti

1. Grosvalds, Ilgars. No Tehnoloģijas un preču zinātnes muzeja līdz Ķīmijas vēstures muzejam : [no LU Ķīmijas fak. muzeja vēst.] / Ilgars Grosvalds, Imants Meirovics, Uldis Alksnis // LU, 2001, 239.-259.lpp. - (Zinātniskie raksti / LU ; 639.sēj.). 2. Ķīmija Latvijas Universitātē (1919.–1944.) / I. Grosvalds ... [u.c.]. Rīga : Latvijas ķīmijas vēstures muzejs, 2005. 165, [1] lpp., [16] lpp. 3. Lase, Anda. Ķīmijas vēstures muzeja dvēsele : [par LU un RTU Ķīmijas vēst. muzeja direkt., inženierzinātņu Dr. Ilgaru Grosvaldu : sakarā ar 75.dz.d.] / Anda Lase. Universitātes Avīze, Nr.4 (2002, 22.okt.), 4.lpp. 4. Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājumi un ekspozīcijas = The foundations and collections of the Latvian Museum of chemistry / Ilgars Grosvalds, Uldis Alksnis, Augusts Ruplis, Imants Meirovics. – Zinātņu vēsture un muzejniecība, (2005), [180.]–188.lpp. – (Latvijas Universitātes raksti ; 684.sēj.). 5. Latvijas ķīmijas vēstures muzejs [tiešsaiste]. [skatīts 2010. gada 11. maijā]. Pieejams: http://www.lu.lv/par/strukt/muzejs/kimijas/   Izmantotie informācijas avoti attēliem: 1. Dabaszinātnes un matemātika [tiešsaiste]. [skatīts 2010. gada 12. maijā]. Pieejams: http://www.dzm.lv/kim/IT/K_11/images/Tem_6/vanags.jpg 2. Grīnbergs, Toms. LU fotoarhīvs [tiešsaiste]. [Skatīts 2010. gada 12. maijā]. Pieejams: http://foto.lu.lv/ 3. Latvijas ķīmijas vēstures muzejs [tiešsaiste]. [skatīts 2010. gada 11. maijā]. Pieejams: http://www.lu.lv/par/strukt/muzejs/kimijas/ 4. Latvijas Universitāte ilustrācijās. Red. L. Ausējs. Rīga : 1929. 5. Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra. Vēsture [tiešsaiste]. [Skatīts 2010. gada 12. maijā]. Pieejams: http://vkt.rtu.lv/index.php?id=29&lang=1